Baptisia tinctoria

Common Name: wild indigo
Type: Herbaceous perennial
Zone: 3 to 9
Average Rating:
Your Name
Your Location
Your Rating
Your Comment
Other Comments/Ratings